Skip to main content

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

De bodem ligt vol met ondergrondse kabels en leidingen voor onder andere gas, water, elektriciteit en telefoon, die niet altijd goed in kaart zijn gebracht. Het komt dan ook regelmatig voor dat deze bij graafwerkzaamheden worden beschadigd, hetgeen niet alleen voor veel maatschappelijke overlast zorgt, maar ook veel kosten met zich meebrengt, milieuschade kan veroorzaken en bovendien gevaarlijk kan zijn.

Producten kabels en leidingen

Rohrenaal doorvoerhaspel met detecteerbare pees

Rohrenaal doorvoerhaspel

Kabeljet doorvoerhaspel met detecteerbare pees

Doorvoerhaspel middellange lengtes

Doorvoerhaspel korte lengtes

C.Scope Flexi Tracer signaalhaspel 80 meter

C.Scope Signaalhaspel

C.Scope netvoedingsinjector

C.Scope Kabelgoot Sonde 33kHz

C.Scope Metalen Leidingen Sonde 512Hz

C.Scope Sonde Minitran 8kHz

C.Scope Sonde Minitran 33kHz

C.Scope signaalklem

C.Scope draagtas voor kabeldetector

C.Scope draagtas met vakverdeling

C.Scope – MXT4 Signaalgenerator

C.Scope – SGV4 Signaalgenerator

C.Scope – SGA4 Signaalgenerator

C.Scope – SGA3 Signaalgenerator

C.Scope MXL4-DBG Kabeldetector

C.Scope – MXL4-D Kabeldetector

C.Scope – DXL4-DBG Kabeldetector

C.Scope – DXL4-D Kabeldetector

C.Scope – CXL4-DBG Kabeldetector

C.Scope – CXL4-D Kabeldetector

C.Scope – CXL4 Kabeldetector

C.Scope – DXL3 Kabeldetector

C.Scope– CXL3 Kabeldetector

In Nederland is het sinds de invoering van de WION verplicht grondwerkzaamheden te melden bij het Kadaster, waarbij moet worden aangegeven waar en hoe diep er gegraven gaat worden. Alle kabel- en leidingbeheerders moeten hun leidingnetwerk in kaart hebben gebracht en deze kunnen overleggen als het Kadaster hierom vraagt. De grondroerder is verplicht deze tekeningen te controleren met het graven van proefsleuven; een tijdrovend en kostbaar werk !

Maar dat kan ook anders… met de alom bekende en veelal standaard gebruikte kabeldetectie-apparatuur van het fabricaat C.Scope, kan op een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier worden bepaald waar de kabels en leidingen zich precies bevinden, waardoor het graven van slechts één proefsleuf volstaat.

Oriënteer u op de nieuwe generatie C.Scope Kabeldetectie-apparatuur en voorkóm graafschade!

C.Scope kabeldetectie apparatuur is verkrijgbaar via: