Skip to main content

Ondergronds markeren

Markeringssysteem EBEX 300

EBEX 300 is een systeem voor het markeren en opnieuw opsporen van ondergrondse objecten zoals leidingen, pijpen, kabels, afsluiters, putdeksels en meetpunten. Tevens is EBEX 300 een goed systeem voor het nauwkeurig ondergronds afbakenen van bijvoorbeeld terreinen, kavels en percelen.

EBEX 300 werkt selectief en is ongevoelig voor stoorbronnen. Daarmee is dit systeem bruikbaar voor aannemers, nutsbedrijven, grondverzetbranche en overheid.

Producten ondergronds markeren

Markeringsdetector EBEX 300

Markeringselementen EBEX 300